mateřská

Mateřská a rodičovská pro OSVČ?

Jak je to s nárokem na mateřskou dovolenou a čerpáním rodičovského příspěvku, když podnikáte? Tyto dvě výpomoci od státu jsou rozhodně nezanedbatelné. Mateřská a rodičovská pro OSVČ bez problémů.

Na finanční pomoc v mateřství jen tak někdo nedosáhne. Je nutné splňovat základní podmínku pro nárok na dávku, a to dostatečně dlouhou účast na nemocenském pojištění. Zatímco za zaměstnance tento poplatek odvádí zaměstnavatel v rámci odvodu za sociální pojištění, podnikatelé si placení musí pohlídat sami.

Přečtěte si také: České startupy navzdory krizi rostou!

A kdy má na peněžitou pomoc nárok OSVČ?

Oproti tomu na rodičovský příspěvek má nárok každý rodič. Pro OSVČ ale platí specifická pravidla. Pro vznik nároku na výpomoc od státu je potřeba, aby si OSVČ platila dobrovolné nemocenské pojištění alespoň 270 dní, tzn. devět měsíců, a to v průběhu dvou let před nástupem na mateřskou. Z toho 180 dní musí být placeno v posledním roce.

Po splnění této podmínky může podnikatelka pomoc čerpat nejdříve od osmého týdnu PŘED termínem porodu. Česká správa sociálního zabezpečení vyplácí dávku 28 týdnů, což je asi půl roku.

Tatínek na mateřské

Podobná pravidla platí i pro tatínky, kteří podnikají. Peněžitou pomoc v mateřství může sociálka vyplatit (namísto matky) i jim. Hodit se to může třeba v situaci, kdy si matka nemocenské pojištění neplatila, ale otec ano. K tomu je nezbytné uzavřít s matkou dítěte písemnou dohodu, že bude otec o dítě pečovat.

Přečtěte si také: Ženy a podnikání