Nová vyhláška o hygienických požadavcích na prostory ve školách a školkách

Nová vyhláška o hygienických požadavcích na prostory ve školách a školkách

Ministerstvo zdravotnictví chystá novou vyhlášku o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin. Tento návrh by mohl uvolnit aktuální pravidla a vytvořit individuální přístup pro jednotlivá zařízení. Jak tedy vyhláška vypadá a jak by mohl zřizovatelům pomoci?

Individuální přístup 

Nová vyhláška jde oproti původní flexibilnější a individuálnější cestou. Sami zřizovatelé by se díky ní mohli rozhodnout, jaké požadavky na ochranu veřejného zdraví budou nad rámec vyhlášky dodržovat. To by se odvíjelo od jejich specifických podmínek, potřeb i charakteru celého zařízení. Novela by tak mohla přinést lepší hygienické standardy, které budou upravené na míru danému prostoru.

Přečtěte si také: Mýty o investování a jak je to doopravdy

Odstranění duplicit

Vyhláška například také nebude upravovat stavebně-technické požadavky a bezpečnostní ukazatele. Nově bude ale také navíc nutnost sledování kvality vzduchu ve vnitřních prostorách, která bude zakotvena v rámci předpisu zákona o ochraně veřejného zdraví.

Co tedy nová vyhláška přináší?

Samotná nová vyhláška bude obsahovat pouze hygienické požadavky. Kompetence a rozhodovací proces bude čistě v rukou zřizovatelů, který tak budou moci hygienické podmínky přizpůsobit konkrétnímu prostoru i potřebám. Dojde také k aktualizaci uložených povinností v návaznosti na přijetí nových ČSN EN (normové požadavky pro osvětlení) a u školských budov se bude sledovat kvalita větrání pomocí koncentrace CO2 – upraví vyhláška č. 6/2003 Sb.

Přečtěte si také: UMĚLÁ INTELIGENCE SE DOSTÁVÁ NA PRACOVNÍ POZICE