Sami sobě lovebrandem. Aneb proč a jak budovat osobní značku?

Stejně jako si vytváříme my vlastní obraz o jiných lidech, tak si i ostatní lidé vytváří obraz o nás samých. Je to stejné jako u značek, také si vytváříme škatulku, kam daného člověka zařadíme. Toto tvoření si vlastního obrazu lze označit za osobní značku.

Sami sobě značkou

Každý z nás je tedy sám sobě značkou, která nese určité atributy, které bychom se měli naučit vhodně komunikovat. To platí nejen pro podnikatele, kteří si budují jistou image, ale hodit se to může komukoliv, kdo chce řídit to, co si o něm ostatní myslí.

Osobní značku lze tedy chápat jako soubor emocí, které máme při kontaktu s danou osobou. Je to výsledek celkové komunikace jedince, který vědomě ovlivňuje, jak je okolím vnímán. Pokud tedy chcete alespoň částečně vědomě řídit to, co se o vás povídá, či jak je na vás pohlíženo, měli byste budovat svou osobní značku.

Budování osobní značky

Dalo by se přeneseně chápat jako dlouhodobá komunikace schopností, dovedností jedince za účelem dodržet určitý pohled na danou osobní značku. Jedná se o všem o dlouhodobý a konzistentní proces.

Přičemž komunikace k ovlivnění povědomí o vaší osobní značce probíhá na různých místech, tzv. touchpointech, díky kterým se všichni ostatní dostávají k interakci s vaší osobní značkou. Těmito touchpointy mohou být sociální sítě, webové stránky, veletrhy, internetový vyhledávač, blog. Diskuzní fóra či online zájmové skupiny, workshopy, školení, networking a v neposlední řadě „to, co se o vás povídá“.

Vaším cílem by tedy mělo být řízení těchto kanálů (samozřejmě ty, které řídit můžete) a cíleně komunikovat to, co chcete, aby o vás lidé věděli, říkali, mysleli. Co je má napadnout, když se řekne vaše jméno? Napovězte jim!

Přečtěte si také:

Ve hře jsou dávky na hypotéky