cílová skupina ve vašem podnikání

Kdo je vaše cílová skupina?

Cílová skupina a její určení je pro vaše podnikání základní znalostí i nástrojem. Jen díky přesnému zacílení reklamy, uzpůsobení produktů i komunikace může vaše podnikání růst. Na sociálních sítích je dobrá znalost vaší cílové skupiny také určující. Jak ji ale získáte?

Cílová skupina je jednoduše řečeno přesně ta, kterou chcete oslovit a u níž je největší pravděpodobnost, že ji vaše nabídka zaujme. Právě na cílové skupiny míří všechny marketingové nástroje od vedení sociálních sítí, až přes uzpůsobení produktů a celkovou komunikaci vaší značky. Jak ale poznáte, kdo a jací jsou vaši cíloví zákazníci?

Jak se cílová skupina určuje?

Tento úkol je jednodušší, než se zdá. Zeptejte se sami sebe, pro koho je produkt nebo služba, kterou nabízíte, určený. Pro koho to děláte a chcete, aby si vaše produkty kupoval. Zamyslete se nad tím, jaké hodnoty tento člověk může mít, v jakém je věku, co od zboží požaduje. Zkrátka se vciťte do zákazníka a vytvořte si seznam všech proměnných, které ovlivňují jeho konkrétní výběr.

Přečtěte si také: ČERPÁNÍ DOVOLENÉ A JEHO PODMÍNKY

Nezapomeňte si v hlavě také určit přibližný příjem dané osoby, co asi dělá ve volném čase, kdy má prostor pro hledání věcí na e-shopech a způsob, jakým komunikuje.

Dotazník

Jednou z cest je také přímo dotazník, který si můžete nechat vypracovat. Zjistíte tak, co přesně vaší zákazníci hledají, jak na produkt narazili a co od něj očekávají. Podle toho můžete vytvořit společný profil vaší cílové skupiny a od něj dál rozvíjet marketingové tahy.

Další cenné informace zjistíte pomocí Google Analytics, kde se dozvíte, kdo jsou vaši zákazníci, kolik jim je let, co dělají a jaké jsou jejich koníčky.