Energetické štítky

Chystáte se stavět? Nezapomeňte, že od nového roku se mění požadavky na energetické štítky a energetickou náročnost budov

Pro stavbu nového domu budete kromě stavebního povolení potřebovat také energetické štítky pro váš dům. Od ledna 2022 se totiž požadavky na energetickou náročnost změnily. Všechny nově postavené rodinné domy tak musí být klasifikovány minimálně do kategorie B, tedy jako velmi úsporné budovy.

Zařazení kategorie na energetickém štítku

Cílem energetických štítků je vypočítat a ohodnotit parametry domu tak, aby ho bylo možné zařadit na stupnici energetické náročnosti od naprosto neúsporného až po nízkoenergetický dům. Štítek zhodnocuje například izolaci stěn, podlah, střechy či oken. Současní majitelé či nový zájemci o dům se díky tomu dozví, o jaký dům se z hlediska energetické náročnosti jedná a jaká je jeho celková teplená ztráta.

Energetický štítek se navíc za dobu své existence už 2x změnil. Nejprve informoval ohledně nákladů na topení, později zaznamenával podíl obnovitelných zdrojů energie. Jeho třetí verze začala platit od 1. 1. 2022. Ta povoluje stavět pouze ty rodinné domy, které jsou klasifikované minimálně stupněm B. Podmínky se zaměřují na tyto tři základní parametry:

  1. Architektonicko-stavební koncept budovy
  2. Účinné technologie
  3. Využití dostupných obnovitelných zdrojů

Pokud některá ze tří složek není ve vzájemné rovnováze, je potřeba posílit alespoň zbývající dva parametry.