zaměstnání

Podnikání nebo zaměstnání?

Velká část Čechů je v zaměstnání nespokojená. Ačkoliv si stěžují a práce je nebaví, v zaměstnání setrvávají a nechtějí riskovat začátky podnikání. Je skutečně podnikání o tolik rizikovější než zaměstnání?

Až 45 % nespokojených zaměstnanců

Podle informačního serveru Novinky.cz, chce z 1500 dotazovaných zaměstnaných Čechů setrvat na své pracovní pozici pouze 45 %. Buď se rozhodnou hledat lepší pracovní pozici nebo zkrátka i přes nespokojenost v současné práci zůstanou. Důvodem nespokojenosti je většinou špatná motivace, nedostatečné finanční ohodnocení nebo absence smyslu. Kde hledat smysl v práci pro nespokojeného nadřízeného, který vás ovládá?

Přečtěte si také: Jak zvládnout začátky podnikání?

Nic není bez rizika

Když se nad tím zamyslíte, jistým rizikem podnikání jste ovlivněni, i když jste v roli zaměstnance. Pokud pro někoho pracujete, na konci celé té firemní organizace stojí podnikatel, který danou společnost vlastní. A na jeho podnikatelské existenci (či neexistenci) závisí, zda jeho zaměstnanci mají výplatu a především práci. Nezáleží na tom, zda je to malá lokální firma, či velká korporace, podnikatelské riziko je stejné. I ty největší firmy může přivézt do bankrotu nenadálá situace (viz Covid-19, válka na Ukrajině a tak dále). Otázkou tedy zůstává, jak dlouho dopředu zaměstnanec dostane informaci o případném propouštění a za jak dlouho nalezne novou práci.

Diverzifikace rizika

Naopak, pokud jste podnikatelem vy, máte do chodu svého podnikání vhled a dokážete velice dobře předvídat i několik měsíců dopředu. S tím souvisí schopnost se na případné nepříznivé situace připravit a případně zmírnit jejich následky. Riziko (a potažmo i příjem) také můžete jako podnikatel diverzifikovat, tzn. nespoléhat se pouze na jediný zdroj příjmu (na rozdíl od zaměstnance).

Vezmete tedy svůj život do vlastních rukou nebo ve vás stále převládá strach? Výhodou podnikání s EXTERIA MARKET je podpora po celou dobu podnikání, odborná pomoc, školení a workshopy. Rizikovost podnikání navíc značně snižuje fakt, že BOZP a PO je ze zákona povinná pro všechny podnikatele, a to dělá tento obor značně perspektivní.