ženy v podnikání

Ženy v podnikání šlapou na paty mužům.

Přestože muži jako majitele firem stále ještě převažují, ženy jim pomalu šlapou na paty. Dle analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau se podíl firem vlastněných ženami zvýšil, jejich počet vzrostl z 16 na 18 % z celku.

Podniků, které vlastní výhradně ženy, je přes 85 tisíc z celkového počtu 481 tisíce firem. Analýza také ukázala, že většina těchto podniků má pouze 1 vlastníka, tedy ženu. V případě „mužských firem“ jsou tyto podniky vlastněny spíše ve větším počtu partnerů. Obecně lze také říct, že firmy vlastněné ženami jsou celkové menší (až 85 % má jen do 5 zaměstnanců).

Rizika a strach

Velké procento žen se podnikání bojí, neboť vnímají překážky, které jsou jim na osobní i celospolečenské rovině kladeny do cesty. Všemu vévodí především strach z toho, že sebe a svou rodinu podnikáním neuživí.

Přes to se v posledních letech ukazuje, že se ženy přestávají bát. Každoročně stoupá počet podnikajících žen o několik tisíc!

Ženy a obchod v hlavní roli

Nehledě na pohlaví, nejčastějším odvětvím, ve kterém se podniká, je stále obchod. Na druhém místě je pak profesní a vědecká činnost.

Přečtěte si také: CHCETE ZAČÍT PODNIKAT? FRANŠÍZA JE JEDNOU Z MOŽNOSTÍ.

Pomoc pro nováčky

V Česku najdeme řadu spolků a organizací, které radí a pomáhají ženám v podnikání a podporují je. Cílem je především inspirace, ukázaní správné cesty a postupů. Spolků je u nás více, ale obecně všechny ženy vzdělávají a propojují navzájem. Spolky se výrazně podílí na růstu podnikatelek i jejich firem. Pomoc najdou ženy také u různých bank, které se snaží vytvořit program na míru pro nová podnikání. Banky si totiž také uvědomují, že ženy v podnikání mají jisté přednosti, které u jejich mužských protějšků chybí – například finanční morálka, zodpovědnost, trpělivost a pracovitost.