Podílové fondy a dluhopisy byly tématem Investiční akademie DRFG

Podílové fondy a dluhopisy byly tématem Investiční akademie DRFG

Investiční akademie skupiny DRFG Davida Rusňáka se konala v polovině března už pošesté. V centru Prahy, přímo na Václavském náměstí v hotelu Jalta se setkalo čtyřicet investičních konzultantů. Akademie by jim měla opět pomoci osvojit si nové dovednosti a načerpat také nové znalosti, a to nejen v oblasti financí. Analytik Ondřej Záruba ze společnosti Comsense Analytics tentokrát účastníkům akademie představoval zejména podílové fondy, které skupina DRFG nabízí.

Odpoledne přednášel zase Aleš Brabenec ředitel společnosti EFEKTA IZ, která také spadá do portfolia investiční skupiny DRFG Davida Rusňáka (davidrusnak.cz), o tom, jak vést první schůzku s klientem a pak mu nabídnout řešení. Účastníci si svoje znalosti mohli prohlubovat nejen na přednáškách, ale také diskuzemi s odborníky. Ty se věnovaly zejména podílovým fondům, také ale dluhopisům a různým podvodným formám pyramidových her neboli letadlům.

Investiční akademie DRFG nabídla soutěž

Čtyři desítky investičních konzultantů DRFG si na Investiční akademii mohly také zasoutěžit. Zpestření odpoledního programu jim nabídla hra nazvaná: „Akcie, kterou bych doporučil ke koupi”. Soutěžící při ní prezentovali a také obhajovali volbu akcie, kterou by doporučili klientovi. Vítězkou tohoto klání se stala Petra Coufalová ze společnosti EFEKTA IZ ze skupiny DRFG, která podle všech účastníků měla svou argumentaci nejlepší.

Na základě recenzí a pozitivních ohlasů účastníků bylo šesté pokračování investiční akademie, pořádané DRFG Davida Rusňáka, opět výborné. Účastníci kurzu především chválili program a také penzum nových informací, které načerpali a které jim zároveň pomohou klientům vysvětlit výhody investování například do podílových nemovitostních fondů nebo dluhopisů, jež skupina DRFG nabízí.