K čemu je dobrý vizuální styl společnosti?

K čemu je dobrý vizuální styl společnosti?

Jednotné vizuální stránky společnosti slouží jako nástroj budování image. Patří mezi nejefektnější nástroje prezentace firmy, nebo organizace na veřejnosti. Veřejnost má možnost udělat si prostřednictvím vizuálního stylu společnosti souhrnnou představu o firmě. A právě proto je důležité jeho kvalitní zpracování.    

K čemu slouží udržování jednotného komunikačního stylu 

Udržování jednotného stylu komunikačních aktivit má za cíl vytvářet pozitivní postoj k organizaci, firmě či subjektu. I když jsou jednotlivé způsoby komunikace firmy s veřejností různorodé, vždy by měly obsahovat jednotící prvek. Právě díky němu je veřejnost schopna okamžitě správně zařadit firmu.  Stejně tak je dobrý vizuální styl společnosti způsobem jak se odlišit od konkurence.  

Co patří k vizuálním grafickým prvkům  

K vizuálním grafickým prvkům, které mohou firmy, společnosti, či subjekty využívat, patří logo, piktogram a logotyp. V případě loga se jedná o grafické ztvárnění názvu společnosti. Piktogram funguje buďto samostatně anebo tvoří součást loga – jeho textovou část. A nakonec tu máme logotyp, což je graficky upravený originálně provedený název společnosti, v němž není obsažen piktogram.  

Rozlišení značek podle vizuálního motivu  

Obrazové, typografické, nebo kombinované, takové mohou být značky. Úkolem obrazových značek je zaujmout pozornost prostřednictvím piktogramu jako hlavního vizuálního prvku. Typografické značky si kladou za úkol zaujmout typem písma. Poslední forma logicky kombinuje jak obrazovou, tak textovou část a hovoří tak o brandu – značce naprosto jednoznačně. V praxi jsou užívány nejčastěji.   

Jak a kde je možná prezentace stylu  

Manuály, jídelní lístky, obrazové katalogy, informační letáky, prospekty, polepy vozidel, city lights, billboardy, nebo klasické reklamní předměty jako jsou bloky, propisovací tužky, tašky, balonky, zde všude se v rámci propagace firmy mohou objevit prvky vizuálního stylu společnosti. Je jen na firmě samotné, které z těchto propagačních cest a předmětů zvolí a hlavně nakolik je značka či logo firmy zapamatovatelné.   

Jakých chyb se v jednotném stylu vyvarovat  

Jak to ale udělat, aby značka firmy byla jednoduchá a výstižná zároveň, navíc lákala svou podobou, byla dobře zapamatovatelná a v neposlední řadě přinesla i komerční úspěch?  

  • Zadejte komplexní vypracování vizuálního stylu společnosti se zkušenostmi v tomto oboru. 
  • Předejte této firmě kvalitní zadání, z něhož budou zcela jasné požadavky.  
  • Projednejte všechna autorsko-právní ujednání.  
  • Využijte všechny vizuální prvky pro značku – brand 
  • Nechejte si připravit více návrhu, a z nich pak vybírejte.