Podnikání

Stát se chystá zřídit všem obyvatelům datovou schránku. Nově by tak daně podávali online

Ministerstvo vnitra plánuje automaticky zřídit datové schránky všem, kteří s úřady komunikují ověřenou formou online. Novinku plánuje zavést nejen pro všechny podnikatele, kteří datovou schránku ještě nemají, ale také pro fyzické osoby, které nepodnikají. Konkrétně se to pak bude týkat těch, kteří při komunikaci s úřady na dálku využijí bankovní identitu nebo jiný elektronický prostředek vzdáleného ztotožnění. Stát je totiž bude považovat za „informačně gramotné“.

Aktuálně platný daňový řád však stanovuje, že kdo má zřízenou datovou schránku ze zákona, je povinný s finanční správou komunikovat elektronicky. V důsledku toho by pak lidé s datovou schránkou nemohli daňová přiznání podávat papírovou formou. Musel by se totiž změnit zákon.

V případě, že by nepodnikající občan se založením datové schránky nesouhlasil, umožní mu novela zákona nechat si na žádost datovou schránku znepřístupnit. Aktuálně se o výjimce pro občany s datovou schránkou, aby mohli i nadále přiznávat daně na papíře, uvažuje. Proběhla by jako změna daňového řádu.