Síla vizualizace: tvorba mood a vision boardů

Náš mozek daleko lépe vnímá, pokud věci vidí. I proto si stále více lidí tvoří mood a visionboardy. V dnešním článku si vysvětlíme, co jednotlivé pojmy znamenají, jak si je lze vytvořit a jak je správně využívat.

Mood board

Interiérové designéky, fotografky, grafičky a další tvůrkyně si vytvářejí při své práci tzv. mood boardy. Jedná se o jakési digitální či fyzické plátno, které má definovat určitou „náladu“, v praxi spíše styl či směr, kterého se chce daný tvůrce držet. Vytvořit se tedy dá jak v digitální podobě (to využijí například fotografové, kteří skládají před focením dohromady fotografie s určitou úpravou, které chtějí docílit, pózami apod.), tak i fyzické. Jednoduše si na kus čtvrtky lepíte obrázky, využít to lze v různých případech: pokud si chcete předělat interiér a chcete si dát dokupy nápady apod.

Vision board

Naproti tomu vision board je jakási zhmotněná představa vaši vize. Může se jednat o vizi v projektu, ale i v životě. Populární jsou například vision boardy na rok, ve kterém se zrcadlí vše, čeho byste chtěla daný rok dosáhnout. Pro mozek je takto daleko jednodušší toto přání či vizi vnímat a vám se tak lépe bude plnit jednotlivé kroky a cíle, pro dosažení daného cíle. Budete překvapeni, jak vám může taková „banální“ věc pomoct se vydat za svými sny. Je to také skvělá pomůcka, ke které se můžete (a měli byste) pravidelně během roku vracet a zhodnotit, čeho jste již dosáhli, případně si připomenout, co je vašim cílem a jaké kroky je k němu třeba učinit.