Povolání, která si letos přilepšila po finanční stránce

Povolání, která si letos přilepšila po finanční stránce

S příchodem nového roku jsme se v České republice dočkali několika změn po finanční stránce. Došlo konkrétně ke zvýšení důchodů, což byla novinka, která byla připomínána lidem opravdu nejvíce. Kromě jiného však došlo ke zvýšení minimální mzdy, jež nyní činí již 14 600 korun. Jelikož však došlo ke zvýšení minimální mzdy, znamená to také, že došlo ke zvýšení takzvané záruční mzdě pro konkrétní skupiny povolání, které se liší odborností nebo také náročností práce.  

Pojďme si zmínit konkrétní skupiny povolání, které dostaly více přidáno než ostatní lidé. Těchto skupin povolání je rovnou několik, zmiňme si však jen některé z nich.  

Policisté a hasiči 

Po novém roce dostali přidáno zejména policisté a taky hasiči, jejichž výše platu se nyní zvedla o patnáct stovek. Přidáno dostali samozřejmě i celníci, členové vězeňské služby nebo rozvědky. Jejich plat se určuje na základě tarifu, který nyní nesmí být nižší než 19 520 korun. Nejvyšší tarif pak dosahuje 61 520 tisíc korun.  

Některým hasičům, například těm výjezdovým, se však zvedl plat o více než patnáct stovek. Těmto jednotlivcům se zvedl plat o 1650 korun.  

Zdravotnický personál 

Přidáno také dostali lékaři či zubaři pracující mimo soukromou sféru. Také se vyšších platů dočkaly sestřičky či obecně zdravotnický personál. I v tomto případě se stanovuje plat předem daným tarifem.  

Učitelé 

Přidáno dostali výrazně i učitelé, kteří kvůli nízkému platu v minulém roce stávkovali. V současné době se tak jejich plat odráží podle délky jejich praxe a také podle třídy, do které spadají podle vzdělání. Obecně však platí, že se tarif zvednul o osm procent, další dvě procenta dostali ředitelé, kteří mají určovat odměny pro své zaměstnance. 

Další povolání, kterým se zvedl výrazněji plat 

Pokud bychom měli zmínit další povolání, kterým se zvedl výrazněji plat, zmínili bychom například pracovníky muzeí, divadel nebo knihoven.