Pokutu můžete dostat i od hasičů. Jak vysoká pokuta může být?

Pokutu můžete dostat i od hasičů. Jak vysoká pokuta může být?

Každý podnikatel nebo majitel firmy musí mít vyřešenou bezpečnost práce a požární ochranu. Přes to zkrátka nejede vlak. Pokud tyto oblasti nejsou vyřešeny, je oheň na střeše. Když by přišla kontrola ze státní správy, může vám být za nevyřešené oblasti udělena obrovská pokuta sahající ne do stovek tisíc korun, ale do milionů korun. Samozřejmě se výše pokuty odráží od toho, co bylo špatně, co jste neměli vyřešené a jak závažné to bylo. Pokud si myslíte, že můžete dostat pokutu jen při kontrole z OIP, pletete se. I hasiči vám mohou udělit nemalou pokutu. Taková pokuta se může dostat klidně až do výše pěti set tisíc korun. 

Zmiňovaná pokuta bývá udělována v případě, že není zhotovená dokumentace o zdolávání požárů. Taková dokumentace není jenom papírem, je to velice důležitý dokument, který může při požáru pomoct. I proto je nezpracování dokumentace podmíněné takovou ohromnou pokutou. 

Účinná likvidace požárů je závislá na mnoha faktorech

Každý si musí uvědomit, že požáry nejsou nic zanedbatelného. Požáry jako takové jsou zkrátka ohromné nebezpečí a jejich likvidace je závislá na mnoha faktorech. Důležité je hlavně správné a včasné rozhodování se, také je to o tom se informovat o hořícím objektu. Hasičům by taková dokumentace o zdolávání požárů mohla opravdu velice pomoct. 

Pokud hovoříme o dokumentaci o zdolávání požárů, mluvíme o přehledném plánu či návodu, z něhož se hasič pozná, jak případně postupovat při zdolávání požáru, jak postupovat co nejúčinněji, nejrychleji a také nejefektivněji. Dokumentace je plná velice užitečných informací, jako je třeba dělení objektu do požárních úseků nebo obsahuje také informace o hořlavosti stavebních konstrukcí. 

Máte zhotovenou dokumentaci o zdolávání požárů?

Nabízí se tedy otázka, jestli takovou dokumentaci o zdolávání požárů máte hotovou nebo nikoli. Pokud ne, doporučujeme se co nejdříve obrátit na firmu Extéria, která vám se vším, co s BOZP a PO souvisí, pomůže. Na internetu se o firmě dočtete potřebné informace, najdete také hromadu recenzí a referencí, v nichž jsou obsažené zkušenosti klientů s firmou.