Pojistka na blbost

Pojistka na blbost pro běžný život i ten pracovní se rozhodně vyplatí. Nevěříte?

Vytopení sousedů? Sražená cyklistka při výletu v horách? Rozbité brýle kolegovi na obědě? Všechny tyto události mají společný jmenovatel. Svým nechtěným konáním jste někomu způsobili škodu, kterou musíte napravit. Zatímco náhrada škody za brýle se může pohybovat okolo 10 tisíc korun, při vytopení sousedů a zničení jejich luxusní dřevěné podlahy může jít o desítky až stovky tisíc, což vás může doslova zruinovat. Tedy jen v případě, že nemáte uzavřenou lidově řečenou pojistku na blbost.

Pojistka pro jistotu v životě

Hlavním smyslem pojištění odpovědnosti za škody je krytí veškerých škod, které způsobíte vy svým konáním v běžném životě. Jedná se však vždy o škody, které jsou způsobeny nechtěně, proto pojišťovna neproplatí škody způsobené třetím osobám úmyslně, svévolně nebo pod vlivem alkoholu a jiných psychotropních látek. Také se pojištění nevztahuje na věci půjčené nebo pronajaté, proto si dejte pozor při půjčování nářadí, lyží nebo sportovního vybavení na dovolené.

S celosvětovou platností

Pojištění odpovědnosti ale na dovolené využít můžete, protože má celosvětovou platnost. Dokonce se pojištění vztahuje na všechny členy vaší rodiny včetně zvířecích miláčků, tedy vyjma psů, koní a hospodářských zvířat. Ale nezoufejte, i ty lze připojistit zvlášť. Další výhodou tohoto pojistného produktu je absence spoluúčasti. Navíc si lze toto pojištění sjednat ve 4 variantách dle zvolené pojistné částky (3, 5, 7 nebo 10 milionů korun), limity jsou kromě toho jednotné pro pojistné plnění na škody na zdraví, majetku i těch finančních.

Pro klid v zaměstnání

Obdobný pojistný produkt si můžete sjednat také pro pracovní prostředí. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli funguje obdobně jako to pro běžný život, s výjimkou maximální pojistné částky, která činí 500 tisíc korun. Maximální spoluúčast může být 5 000 Kč a výše náhrady škody způsobené zaměstnavateli z nedbalosti nesmí přesáhnout částku rovnající se 4,5násobku průměrného výdělku dotyčného zaměstnance. Současně lze pojištění sjednat ve variantách standard, řidič a řidič plus, poslední dvě možnosti využívají hlavně zaměstnanci s přidělenými služebními vozy.