školení teamleaderů

Extéria pořádá pravidelná školení, tentokrát pro teamleadery

Extéria je firmou zabývající se zajišťováním BOZP a PO. Kromě této komplexní služby působí také na poli franchisingu, kde ukazuje, že zákonně povinné BOZP je jistotou v prodeji. Na jejich centrále proběhlo školení pro všechny team leadery, protože právě ti mají vliv na směřování a růst firmy.

Co bylo obsahem školení?

Obsah byl přizpůsoben na míru Extéria Market a dokonce i tomu, co chtěli samotní účastníci vědět. Hned na začátku se školitel Petr zeptal, co vlastně od společně stráveného času každý z nich očekává a co by chtěl zjistit. Většina se zmínila, že by je zajímala oblast motivace a jak s ní pracovat. Prostor ale dostala i další témata, například delegování úkolů, správné vedení týmu a podobně.

Přečtěte si také: Korporát versus vlastní podnikání

Pro zkušené i nezkušené

Školení bylo určené jak pro zkušené manažery, tak pro teprve začínající vedoucí určitého oddělení. Rozhodně se nejednalo o zdlouhavé teoretické sezení, kde by účastníci jen nečinně přihlíželi. Naopak byli všichni vtahováni do konverzace a řešili se jednotlivé konkrétní problémy, které na svém pracovišti vnímají.

Motivace

Nejprobíranějším tématem byla oblast motivace. Jak může team leader své pracovníky motivovat, aby sami chtěli, aby měli stejná očekávání a viděli v práci smysl? Důležité je podle Petra, aby byli lidé motivováni nejen vnějšími faktory, jako jsou finanční odměny, stabilita nebo jiné benefity, ale i vnitřními, jako jsou osobní růst, smysl a to, že je práce baví. Vedení nemá zaměstnanci pouze říkat a ukazovat jak se co dělá, ale proč by to měl on sám chtít.

Školení svou dynamikou a radami, které byly opravdu praktické, nabudilo všechny team leadery, manažery i franšízanty pro další práci a komunikaci se svým týmem. Určitě se tedy nejednalo o poslední podobné školení na půdě Extérie.