Co je třeba uvést v dokumentaci BOZP pro školení?

Co je třeba uvést v dokumentaci BOZP pro školení?

Každý zaměstnavatel musí mít na paměti, že je svazován mnoha požadavky a předpisy, jež nesmí ignorovat a jež musí splňovat. Zejména musí mít vyřešené BOZP, v případě nevyřešení mu totiž hrozí nemalé pokuty sahající i do stovek tisíc, ne-li do milionů korun. Za tak vysoké sankce to rozhodně nestojí, vyřešte raději BOZP co nejdříve. Nezapomeňte na pravidelná školení, která je třeba provést na začátku pracovního poměru a během něj. 

Školení BOZP se zpravidla provádí na začátku pracovního poměru, jak již bylo zmíněno. Při tomto školení se nový zaměstnanec seznámí se všemi možnými riziky, také se seznámí s předpisy, s kolektivní smlouvou, také s pracovním řádem a vnitřními předpisy, které jsou platné u zaměstnavatele. Během tohoto školení se také provádí školení přímo na pracovišti. 

Poté se provádí školení periodické, jehož četnost stanovuje sám zaměstnavatel. Obvykle dochází k periodickému školení BOZP při změně rizik na pracovišti, také při nutnosti provádět aktualizaci dokumentace BOZP či při změnách legislativy v BOZP. 

Musí se vést dokumentace pro školení

Málokterý zaměstnavatel si uvědomuje, že to není jenom o tom provést školení, ale také je třeba zpracovat dokumentaci, která se k BOZP váže. Součástí dokumentace by měla být prezenční listina, kde by měl být uveden název zaměstnavatele, také datum, jméno a příjmení zaměstnance, jeho evidenční číslo. Z důvodu ochrany osobních údajů je lepší neuvádět datum narození zaměstnance a jeho rodné číslo. Součástí prezenční listiny pak musí být i prohlášení zaměstnance, že byl seznámen s předpisy a že je bude dodržovat. Prohlášení musí být stvrzeno jeho podpisem. 

Kromě prezenční listiny musí být součástí dokumentace také osnova školení, v níž by měl být opět název zaměstnavatele, jméno školitele, datum školení, seznam předpisů, mimo jiné i podpis ředitele nebo jednatele. 

Firma Extéria vám pomůže

Je toho na vás najednou moc? Nasytili jsme vás informacemi? Neváhejte se obrátit na firmu Extéria, která vám s tímto a se vším dalším, co souvisí s BOZP a PO, pomůže. Reference a recenze na firmu si můžete přečíst třeba na internetu.