Strojírenské firmy se dávají zase do pohybu

Strojírenské firmy se dávají zase do pohybu

Když v České republice udeřil koronavirus, řada firem výrazně omezila svou výrobu. Některé firmy dokonce musely zrušit výrobu a zavřít, jelikož u nich nový typ onemocnění propuknul ve velkém. Z počátku to vypadalo, že by se tolik firem uzavřít nemuselo, ale jak se postupně začaly uzavírat hranice se světem (což ostatně udělaly i jiné země), řada firem neměla, do čeho by píchla. Především strojírenské firmy zaměřující se například na tryskání či pálení materiálu musely zastavit výrobu, jelikož se potýkaly s nedostatkem oceli. Ta se obvykle přiváží z Itálie, která se řadila k nejvíce zasaženým. 

Zastavení výroby v Itálii mělo dopad na situaci v Česku

Česká republika patřila k prvním zemím, které se rozhodly k rapidnímu kroku jako je uzavření hranic. Po nás následovala řada dalších zemí, a to samozřejmě i Itálie, která byla jedním z největších ohnisek. Během dvou týdnů se zcela zastavila výroba v tomto slunném státě, což výrazně ovlivnilo i situaci u nás. Na Itálii jsme velice závislí, co se strojírenské výroby týče. Z Itálie k nám putuje například ocel, která v době koronaviru chyběla. Podle odhadů na trhu chyběl jeden milion tun oceli. 

Jelikož u nás nebyl dostatek vstupního materiálu, řada strojírenských podniků se rozhodla zavřít své brány a přerušit výrobu. Naštěstí nyní se vše začíná opět dávat do pohybu. 

Svět se zase začíná probouzet

Je třeba konstatovat, že se svět začíná opět probouzet. I když se najdou země, které s koronavirem stále ještě vedou zatím nevyhraný boj, většina světa jásá, jelikož první vlna je pravděpodobně úspěšně za námi. Na to reagují i strojírenské firmy, které opět navazují spolupráci se zahraničím a pomalu, ale jistě rozjíždí opět svou výrobu. 

Ještě by mohlo dojít k rychlému obnovení veletrhů, které jsou pro strojírenství velice důležité. Firmy zatím nemají, kde ukazovat své produkty či technologie.