Odpočet od základu daně: Co všechno si lze odečíst?

Odpočet od základu daně: Co všechno si lze odečíst?

Chystáte se na zpracování daňového přiznání za uplynulý rok? Pak nezapomeňte na všechny odečitatelné položky, které vám zcela legálně umožní základ vaší daně snížit – a to třeba i o stovky tisíc. Je jen potřeba znát všechny položky, které si můžete jako fyzická osoba odečíst, a mít k nim potřebnou dokumentaci. 

Hypotéka a úvěry tvoří největší část 

Nejvýznamnější odečitatelnou položkou ve vašem daňovém přiznání mohou být úroky z hypotečního úvěru a ze stavebního spoření. Maximální výše odpočtu je v tomto případě až do částky 300 000 korun za rok, odečítat ale můžete skutečně jen úroky, nikoliv splátky úvěru jako takové. Potvrzení o přesné výši zaplacených úroků vám vystaví vaše banka a v přepočtu díky slevě šetříte 15 % ze skutečně zaplacených úroků. 

Penzijní připojištění a životní pojistka 

Pokud si přispíváte dobrovolně i na soukromé životní pojištění či penzijní připojištění, můžete za rok snížit svůj daňový základ o 24 tisíc za každou z těchto položek. U penzijního připojištění je podmínka, že výše měsíčních příspěvků účastníka musí být vyšší než 1000 korun. Potvrzení o výši vkladů pro penzijní i životní pojištění vystaví vaše banka či pojišťovna. 

Dary a darování krve 

Přispíváte na charitu, posíláte finanční dary útulkům, ale třeba i školám nebo zdravotnický zařízením? Pokud tato činnost probíhá na základě darovací smlouvy nebo jiného potvrzení o daru, můžete si dané částky také odečíst. Hodnota daru musí ale přesahovat částku 1000 Kč.  

Za dar se přitom považuje i bezpříspěvkové dárcovství krve a krevních složek, za které si můžete odečíst ze základu daně až 3000 korun za každý odběr. Potvrzení vám vystaví vždy příslušné odběrové místo. 

Odborové příspěvky 

Jste-li členy odborové organizace, kde platíte pravidelné příspěvky, můžete si částku až do výše 3000 korun (nebo 1,5 % zdanitelných příjmů) odečíst od základu daně. 

Příspěvek na vzdělávání 

Absolventi zkoušek profesní kvalifikace (dle seznamu Národní soustavy kvalifikací) si mohou náklady na zkoušku (nikoliv kurz) až do výše 10 000 korun ročně odečíst také odečíst od základu daně. V případě ZTP to pak může být dokonce až 13 nebo 15 tisíc korun. Opět je přitom potřebný doklad o zaplacení opatřený jménem a popisem zkoušky.