Pitný režim

Jaká by měla být ideální teplota v kanceláři?

Nejen správná teplota v kanceláři, ale také na jakémkoliv jiném pracovišti je důležitá pro bezpečnost a produktivitu zaměstnanců. Jaká je tedy ideální teplota na pracovišti?

Předpisy pro práci v kanceláři

Teplotou na pracovišti se zabývá konkrétně paragraf 2 odst. 1b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V něm jsou stanoveny požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. Ze zákona vyplývá, že zaměstnavatel je povinný zajistit, aby pracovní podmínky splňovaly požadavky BOZP a hygienické předpisy. Pracoviště musí mít stanovené mikroklimatické podmínky, především pak pokud se jedná o objem vzduchu, teplotu, větrání, vlhkost a zásobování vodou.

Ideální teplota v kanceláři

Tohle téma je hodně diskutabilní, protože pod spojením optimální teplota v kanceláři si každý představí něco jiného. Všeobecně se však doporučuje udržovat teplotu mezi 21 až 23 stupni Celsia. Relativní vlhkost vzduchu v kanceláři by se pak měla pohybovat v rozmezí 40 až 70 %.

Základním pravidlem je, že by nikomu neměla být zima, ale ani příliš horko. Pokud je teplota v místnosti vyšší, pociťují zaměstnanci únavu, ztrácí pozornost a nemohou se soustředit na práci. Podobně je tomu i u příliš nízkých teplot. Navíc pokud se v kanceláři používá přes letní měsíce klimatizace, je nutné dodržet teplotní rozdíl vnějšího a vnitřního prostředí, který nesmí překročit 5 až 6 stupňů Celsia. Vyšší rozdíl teplot totiž může u zaměstnanců způsobit nachlazení či jiné zdravotní problémy. Maximální teplota v kanceláři by pak neměla překročit 27 stupňů Celsia.

V případě, že na pracovišti vzniknou nevyhovující mikroklimatické podmínky, je zaměstnavatel povinný zajistit svým zaměstnancům dostatečný přísun tekutin, a to na své náklady.