Jak postupovat při zaměstnání prvního zaměstnance

Jak postupovat při zaměstnání prvního zaměstnance

Vaše podnikání se úspěšně rozjelo, a vy cítíte, že je prostor pro prvního stálého zaměstnance? Gratulujeme! Vaše podnikání získá jistě nový rozměr. S ním se ale pojí samozřejmě i povinnosti, které k roli zaměstnavatele patří. Které to jsou, a na které byste rozhodně neměli zapomenout? Poradíme! 

Registrace zaměstnavatele 

Pokud se rozhodnete kohokoliv zaměstnat, v první řadě budete muset zaregistrovat sami sebe jakožto zaměstnavatele. S tím vám pomůže Správa sociálního zabezpečení, kde se musíte nahlásit nejpozději do osmi kalendářních dnů. Jako den vzniku zaměstnavatele nahlásíte den nástupu prvního zaměstnance a po registraci vám úřad přidělí vlastní variabilní symbol zaměstnavatele, který budete využívat v další komunikaci s úřadem. 

Kromě toho se jako zaměstnavatel budete muset přihlásit i u zdravotní pojišťovny, a to u té, u které je pojištěn váš první zaměstnanec. U každého dalšího zaměstnance, který je registrovaný u jiné zdravotní pojišťovny, je potřeba se zaregistrovat u dané pojišťovny znovu nově jako zaměstnavatel. 

Registrace zaměstnance na úřadech 

Samotného zaměstnance pak musíte rovněž zaevidovat na úřadech, a to konkrétně na České správě sociálního zabezpečení (do 8 kalendářních dnů) pomocí formuláře „Oznámení o nástupu do zaměstnání“ a u zdravotní pojišťovny pomocí formuláře „Hromadné oznámení zaměstnavatele“. 

Pojištění zaměstnance 

Zaměstnavatel je také povinen hradit pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. S jeho sjednáním vám pomůže každá pojišťovna. 

Vstupní lékařská prohlídka 

Než přijmete nového zaměstnance, požádejte ho o vyřízení vstupní lékařské prohlídky. Během ní ošetřující lékař vyhodnotí, zda je zaměstnanec k výkonu dané práce způsobilý. Periodické lékařské prohlídky pak zaměstnanci absolvují průběžně dle věku a kategorie rizika. 

Pracovní smlouva 

K zahájení spolupráce samozřejmě potřebujete mít se zaměstnancem uzavřenu pracovní smlouvu. Ta musí obsahovat zejména tři základní údaje: druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána, a den nástupu do práce. 

Školení zaměstnance  

Při nástupu do zaměstnání musí každý zaměstnanec absolvovat školení BOZP (Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), při kterém se seznamuje se všemi riziky, se kterými se může na pracovišti setkat.