Jak má vypadat faktura a co všechno musí obsahovat

Jak má vypadat faktura a co všechno musí obsahovat

Stali jste se čerstvě osobou samostatně výdělečně činnou? Pak vás čeká pravidelné vystavování faktur za vaše služby. Jak ale takovou fakturu sepsat, aby v ní bylo vše potřebné a splňovala nutné náležitosti platného dokladu? 

Číslo faktury 

Ideálně hned v úvodu faktury nesmíte opomenout uvést pořadové číslo faktury a rok, ve kterém je vystavována. Tedy například 01/2021, nebo třeba 2021001. Konkrétní formát je na vás, musí však být patrný rok a číslo faktury, přičemž čísla musejí jít po sobě v řadě, tedy žádné nesmí být vynecháno ani použito dvakrát).  

Objednatel a dodavatel 

Nutnými údaji jsou pak kompletní údaje o dodavateli, tedy vás, a odběrateli. Vypsat byste měli jméno a příjmení nebo název firmy, adresu, IČ, DIČ, případně kontakt, pokud chcete – určitě se ale hodí pro případnou další komunikaci. Zároveň je potřeba uvést, zda jste plátcem DPH.  

Platební podmínky 

Do faktury nezapomeňte uvést, zda platba proběhne hotově či převodem, vypište datum vystavení faktury i datum splatnosti. To bývá obvykle v délce 14 dnů, ale může být i jiná, pokud se s protistranou dohodnete. Pokud volíte platbu převodem na bankovní účet, vypište číslo účtu a kód banky, plus také variabilní symbol (obvykle se doporučuje stejný, jako je číslo objednávky). 

Předmět fakturace 

Samozřejmě je na fakturu také nutné uvést, za co všechno vlastně peníze požadujete. Položkově tedy vypište jednotlivé produkty či služby, které si účtujete. Pokud jde o službu dlouhodobějšího charakteru, můžete uvést i stručně a obecně, například jako „reklamní služby za měsíc leden 2021“. Nakonec napište konkrétně i celkovou fakturovanou částku jako položku „celkem k úhradě“, aby bylo jasně zřejmé, kolik má protistrana hradit.  

Razítko a podpis 

Firmy musí také doplnit razítko a podpis na samotný konec faktury. Osoby podnikající na živnostenský list tuto povinnost nemají.