důstojná mzda

Důstojná mzda šplhá ke 40 tisícům. Kolik obyčejných lidí na ni ale dosáhne?

Důstojná mzda je taková, která vám pokryje nutné náklady, jako je nájem či hypotéka, potraviny a hygienické potřeby, ale zároveň vám umožní si část výplaty odložit ať už na spoření do budoucna nebo na dovolenou. Kolik obyčejných lidí na důstojný plat ale reálně dosáhne?

Co je důstojná mzda?

Jedna věc je diskuze o důstojné mzdě jako taková. Co je vlastně nutná minimální hodnota, která by měla být dostupná pro všechny? Zatímco pro většinovou část obyvatelstva je alespoň jedna dovolená ročně běžnou investicí a navíc si i s tou dokáží odkládat měsíčně určitý obnos peněz, pro jiné je tohle jako americký film a vyžijí do konce měsíce jen tak tak. Mohli bychom se zabývat tím, co znamená důstojná mzda. Důstojná mzda pokrývá nutné výdaje (tedy stravu, bydlení, oblečení, dopravu, zdravotní péči), ale i vzdělání, volný čas a umožňuje odkládání části peněz na horší časy.

Přečtěte si také: Bezpečnost práce jako stále důležitější téma.

K čemu vede nedostatek finančních prostředků?

V takovém případě lidé snáz upadají do dluhové pasto nebo zkrátka čerpají z posledních rezerv, které mají. Tyto rezervy ale nejsou nekonečné. Dále jsou samozřejmě nucení pracovat na úkor volného času, což má negativní dopad na jejich zdraví či osobní život. Lidé, kteří žijí od výplaty k výplatě jsou pod mnohem větším tlakem, který může vést ke zdravotním a psychickým problémům, které mají přesah do dalších oblastí. Dalo by se říci, že nedostatek financí vede i k uchýlení se ke krajním způsobům zisku potravy nebo majetku.

Právě frustrace, která plyne z nejistoty a strachu o budoucnost, vede ke ztrátě důvěry v systém. Pak často dochází k jeho narušování.

Průměrná mzda se liší kraj od kraje, ale lze říci, že například lidé v Moravskoslezském kraji vydělávají diametrálně méně než lidé v kraji Středočeském. Ceny potravin jsou přitom přibližně stejné. To vše vede nejen k velkým hospodářským rozdílům, ale rozdílům ve vzdělání, kulturním rozvoji i kupní síle.