Daňové přiznání 2022

Daňové přiznání 2022. Na co byste neměli zapomenout?

Daňové přiznání se netýká pouze OSVČ. V praxi ho často vyplňují také zaměstnanci, studenti nebo lidé v penzi. Termín pro vyplnění a odevzdání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2021 je do 1. 4. 2022 a to bez rozdílu, zda ho podává OSVČ, zaměstnanec nebo daňový poplatník s pouhými příjmy z nájmu. V případě, že budete daňové přiznání zasílat elektronickou formou, se termín podání ze zákona prodlouží o jeden měsíc, tedy do 2. 5. 2022.

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2021 mohou daňoví poplatníci podat buď v tištěné formě (osobně či poštou) nebo elektronicky. Za rok 2021 se navíc zvyšuje daňový základ, kdy je roční daňová povinnost nulová.

Jak je to u zaměstnanců?

Zaměstnanci musí odevzdat daňové přiznání za rok 2021 v případě, pokud měli jiné zdanitelné příjmy z kapitálových příjmů, ze samostatné výdělečné činnosti, z nájmu nebo z ostatních daňových příjmů vyšší než 6 000 korun. Podat daňové přiznání musí zaměstnanci také tehdy, když v některém měsíci roku 2021 pracovali současně pro dva zaměstnavatele a z obou zaměstnání jim byla odvedena zálohová daň z příjmu.

Sleva na poplatníka

Nárok na slevu na poplatníka mají všichni daňoví poplatníci bez výjimky. Oproti roku 2020 se sleva na poplatníka zvýšila o tři tisíce korun, což znamená pokles daňové povinnosti.