Chybí peníze na léčbu drogově závislých lidí. Ani alkoholiky není, z čeho léčit

Chybí peníze na léčbu drogově závislých lidí. Ani alkoholiky není, z čeho léčit

Mezi námi se nachází stále mnoho lidí, které lze označit za drogově závislé. Bohužel se stále mezi námi vyskytují i ti, kteří jsou závislí na alkoholu. Zatímco některým takový život vyhovuje, jiní se snaží se svou závislostí něco dělat. Nedávno se však na světlo světa dostala zpráva, že chybí peníze, které by se použily na léčbu drogově závislých lidí či lidí závislých na alkoholu. Nabízí se proto otázka, jak to bude dál? 

Do závislosti člověk spadne často nečekaně a je pravdou, že i ti, kteří prodělali léčbu, se musí mít do konce života na pozoru. I po prodělané léčbě musí mít neustále na paměti to, jaké to bylo, když byli závislí, musí se takovému stavu snažit vyvarovat.  

Podle těch, kteří již léčbu prodělali, musí být pomoc pro závislé k dispozici. Závislí, kteří se rozhodnou se svou závislostí něco udělat, musí mít k dispozici akutní péči, kterou potřebují. Jenže podle neziskovek aktuálně chybí peníze na léčbu těchto lidí.  

Peníze chybí hlavně ve Středočeském kraji 

Podle všeho chybí peníze hlavně ve Středočeském kraji. Právě zde kvůli finančním potížím končí rovnou dvě adiktologické ambulance. Jedna z nich se uzavírá v Berouně, další pak ve Vlašimi. Peníze chybí hlavně proto, že kraj seškrtal rozpočet poskytovatelům prevence a péče. Rozpočet se neziskovkám, které mohou pomoct drogově či alkoholově závislým, seškrtl o sedm milionů korun, což je skutečně znatelná suma.  

Pokud takové seškrtávání půjde dál, v roce 2020 dojde k uzavření dalších ambulancí, které mohou napravit ty, jež o nápravu stojí.  

Mohou skončit i preventivní programy na školách 

Peníze bohužel nejsou, dokonce by kvůli nedostatku financí mohly skončit i preventivní programy na školách, které mají varovat před alkoholem i drogami a které mají snižovat množství závislých lidí. Stejně tak se z důvodu nedostatku financí budou muset zanedlouho zrušit i programy výměny injekčních jehel narkomanům.