Bezpečně s elektrickým proudem. Jak se chránit před “ránou”?

Bezpečně s elektrickým proudem. Jak se chránit před “ránou”?

Elektrická zařízení představují běžnou součást našich domácností i pracovišť. Setkáváme se s nimi naprosto běžně a známé také základní pravidla bezpečnosti (pokud ne, je k dispozici firma Extéria, která poskytuje poradenství nejen v oblasti BOZP, ale také v PO – dočíst se o ní lze v referencích a recenzích na internetu). Mezi zmiňovaná pravidla patří například to, že do elektrických zásuvek nemáme strkat prsty nebo vodivé předměty, nemáme zařízení rozebírat či neodborně opravovat a riziko vždy představuje i voda nebo vysoká vlhkost v blízkosti elektrického vedení. 

Přestože se tato základní ustanovení mohou zdát jako naprostá samozřejmost, dokáže jejich rozumná aplikace zabránit velkému množství nehod.

Jak se chránit před „ránou“

Bezpečnost elektrických zařízení určuje v prvé řadě jejich správné seřízení a údržba. V případě firem se provádějí pravidelné revize. Zásadní podmínkou pro bezpečné používání elektrických přístrojů je dostatečná ochrana takzvaných živých částí, tedy míst, kterými protéká elektrický proud. Obvyklá je izolace a také krytí všech potenciálně nebezpečných součástek. Práci se strojem, který má kryty odstraněny, případně viditelně porušenou izolaci, je třeba vždy důkladně zvážit. 

Ochranu před nebezpečným napětím, které uniká například špatnou izolací, běžně zajišťuje proudový chránič, hovorově zvaný “fíčko”. Ve starších rozvodech ovšem nemusí být zapojen.

Pojistka brání před požárem

Důležité je samozřejmě zajistit, aby se elektrické napětí nedostalo do “neživých částí”, tedy na místa, která nemají být pod napětím a nemá jimi procházet elektrický proud. Zde pomáhá uzemnění a ochranné pojistky. Pojistky přitom brání především přetížení a zkratu, které se mohou stát důvodem požáru. 

Elektrické spotřebiče se nehasí vodou

Dnes už asi každý ví, že případný požár elektrických zařízení se nemá hasit vodou. Platí to samozřejmě obzvláště v případech, kdy je zařízení stále pod proudem. Důvodem je samozřejmě fakt, že voda v sobě snadno rozpouští různé nečistoty nebo příměsi a lehce se pak stane výborným vodičem. 

Pokud už k požáru dojde, je samozřejmě prvořadé zajistit odpojení hořícího přístroje od elektrické sítě. Pro samotné hašení je nejvhodnější sněhový hasící přístroj s CO2, který je k zařízení šetrnější než přístroj práškový.