Angličtina je nutnost

Angličtina je nutností – Češi jsou na tom hůře než Slováci

V současné době, kdy je o zaměstnance nouze, to ve světě byznysu a ve světě práce funguje tak, že si zaměstnanci vybírají své zaměstnavatele, nikoliv zaměstnavatele své zaměstnance. Pravdou je, že dneska se sáhne po každém schopném pracovníkovi, pokud alespoň trochu splňuje požadavky, které firma stanovila. Je škoda, že se mnoho pracovních míst nemůže obsadit z toho důvodu, že uchazečům o práci chybí základní um, a sice angličtina. Anglický jazyk je dnes skutečně potřebný a většina Čechů tento základní cizí jazyk bohužel neovládá.

Angličtina se vyučuje už od základní školy, dokonce už od třetí třídy na základní škole. Člověk by tedy měl umět alespoň základy, aby se domluvil. Nikdy není potřeba dobře složit větu, je však třeba umět slovíčka, mít slovní zásobu. Cizinci nás pochopí, jenom musíme umět říct ten základ věty.

V poslední době vniká mnoho zajímavých průzkumů a analýz, které pojednávají o tom, jestli jsme nebo nejsme schopni se anglicky domluvit. Výsledky vás jistě překvapí!

Jsme na tom hůře než Slováci

Z výsledků mnoha různých průzkumů vyplývá, že jsme na tom s angličtinou skutečně hůře, než naši bratři Slováci. Téměř třetina Čechů v dotaznících uvedlo, že ovládají angličtinu na úrovni B1, tedy na úrovni mírné pokročilého člověka. Tento člověk by měl zvládnout většinu situací, měl by se domluvit, samozřejmě neporozumí všemu, ale větu by měl složit tak, že mu druhý porozumí.

Bohužel tato úroveň není dostačující na to, abyste se dostali na nějakou z pozic středního managementu. S touto úrovní totiž nemůžete splnit řadu pracovních úkolů.

Gramatika nám nejde, poslech je lepší

V testu se taky zjišťovalo, jak jsou na tom Češi s gramatikou, poslechem a taky se čtením. Gramatika byl obrovský problém, hlavním problémem byly časy budoucí i minulé, špatně se užívali předložky i zájmena. Mnohem lépe jsme na tom byli s poslechem. Rozuměli jsme, bohužel jsme na otázku písemně nedovedli odpovědět.